Letölthető formanyomtatványok

Adóügyekhez letölthető nyomtatványok:

Iparűzési adó bevallása

Ideiglenes iparűzési tevékenység bevallása

Iparűzéshez kapcsolódó változások bejelentése 

Kommunális adó

Idegenforgalmi adó

Desztillálóberendezés bejelentése (pálinkafőzés)

 

Települési támogatás igényléséhez letölthető nyomtatványok

Mikor kérhető ilyen támogatás?

Kitöltendő kérelem
Köztemetéssel kapcsolatos lakossági tudnivalók
 

Ebösszeíró  adatlap

Közérdekű adatok megismerése

Erre vonatkozó szabályzat

Kérelem

Szemétszállításhoz kapcsolódó ügyekhez

Szemétszállítás időpontjai Látrányban

Edényméret változás

Lakossági adatbejelentés

Adatváltozás bejelentése - lakossági

Vállalkozás - adatbejelentés

Adatváltozás bejelentése - vállalkozás

Közszolgáltatás igénylése

 

 Nyomatatvanyok a szennyvízcsatorna rákötéséhez

Megrendelő ivóvíz csatorna bekötés létesítésére

Kivitelezői nyilatkozat